» Záruka a reklamace
 • Záruka na zboží prodávané v internetovém obchodě se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
 • Dokladem pro prokázání záruky je doklad o koupit zboží, resp. faktura nebo prodejka.

 • Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zákazník je povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s  převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
  Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

 • V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s  kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a  to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s  kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

 • Spolu s reklamovaným zbožím je vždy nutné zaslat kopii pořizovacího dokladu (daňového dokladu, faktury) a průvodní dopis obsahující podrobný popis vady, zpáteční adresu a telefonický kontakt. 

                                                                 

 • Živá zvířata (rostliny):
                   - u živých zvířat(rostlin) se záruka vztahuje pouze na doručení živých a zdravých zvířat(rostlin) v požadované velikosti . Záruční doba platí 24hodin od doručení zásilky.
  Zjistíte-li při vybalení zásilky úhyn zvířat(rostlin), nebo jejich poškození, neprodleně nás o této skutečnosti informujte telefonicky, nebo e-mailem. V některých případech budeme vyžadovat fotodokumentaci stavu dodávky. Oprávněná reklamace bude vyřízena do 14 dní zasláním nových živočichů(rostlin) nebo vrácením peněz. Na pozdější reklamace, které mohou být způsobeny nevhodným způsobem chovu (nevhodné krmení, manipulace, nevhodný chemismus vody) nebude brán zřetel!

 

MGQ0ZDZl